+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

Onroerend goed

In het rechtsgebied onroerend goed behandelt ons kantoor huurzaken (handelshuur en woninghuur), bouwzaken, appartementsmede-eigendom, dossiers aangaande erfdienstbaarheden, recht van uitweg, recht van opstal, burenhinder enz.

Ook voor discussies betreffende koop-verkoop van een onroerend goed, kunnen wij u deskundig bijstaan.

Hieronder vindt u de diverse items waarmee ons kantoor u kan bijstaan.

 

 

Ons kantoor zal in eerste instantie altijd trachten tot een minnelijke regeling met de tegenpartij te komen. Dit kan op verschillende wijzen, zoals minnelijke onderhandelingen of inleiding van geschillen bij Kamer Minnelijke Schikking bij de bouwkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg inzake bouwgeschillen of bij de Kamer Minnelijke Schikking bij de Rechtbank van Eerste Aanleg voor andere zaken of een oproeping minnelijke schikking bij de Vrederechter, dit alles naargelang de aard van het geschil. 

Ingeval een minnelijke regeling niet mogelijk is, staan wij u uiteraard graag bij voor de rechtbank.

  • Huur (handelshuur en woninghuur)
  • Bouwzaken
  • Burenhinder
  • Koop-verkoop
  • Appartementsmede-eigendom
  • Zakenrecht zoals erfdienstbaarheden, recht van uitweg, recht van opstal, erfpacht enz.

Boonen-Van Craen Advocaten CVOHA

Doggenhoutstraat 20 - 2520 Ranst

BTW BE 0881.048.327

Kantoorrekening: BE 65 6300 6795 2296

Derdenrekening: BE 05 6300 6522 4475

BIC: BBRU BE BB

Facebook
Facebook