+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

        Ongeval? Contacteer ons voor onmiddellijk advies!

Wanneer u betrokken bent bij een verkeersongeval of ander ongeval of schadegeval, stelt u zich uiteraard de vraag of u al dan niet aansprakelijk bent of dat de aansprakelijkheid van de tegenpartij(en) betrokken is.
Neem in dat geval vrijblijvend contact op met ons kantoor en zeer spoedig kan u bij ons terecht voor advies.
Op basis van de voorliggende stukken (bv. het Europees Aanrijdingsformulier in geval van een verkeersongeval) kunnen wij u al een eerstelijnsadvies geven over wie aansprakelijk is voor het ongeval, uzelf of de eventuele tegenpartij(en) en desgevallend reeds contact opnemen met de tegenpartij(en) en zijn/haar verzekeraar voor eventueel verhaal van de schade.
Ook wanneer u reeds contact heeft gehad met uw rechtsbijstandsverzekering en deze van oordeel is dat u aansprakelijk bent, maar uzelf hieraan twijfelt, kan u beroep op ons doen. Op basis van de zogenaamde objectiviteitsclausule, zullen wij de zaak dan onderzoeken en een advies opstellen naar uw rechtsbijstandsverzekeraar toe. De kostprijs van dit advies is onder bepaalde voorwaarden gedekt door uw rechtsbijstandsverzekeraar.
U kan met ons telefonisch contact opnemen of ons contacteren via het contactformulier.

 

 

Ons kantoor zal in eerste instantie altijd trachten tot een minnelijke regeling met de tegenpartij of zijn of haar verzekeraar te komen. 

Ingeval een minnelijke regeling niet mogelijk is, staan wij u uiteraard graag bij voor de rechtbank en bij eventuele expertises om de oorzaak van de schade te bepalen of de schade te begroten.

  • Aansprakelijkheid voor eigen daad ((verkeers)ongevallen, schade door nalatigheid…)
  • Aansprakelijkheid voor kinderen
  • Aansprakelijkheid voor zaken
  • Aansprakelijkheid voor dieren
  • Arbeidsongevallen

Boonen-Van Craen Advocaten CVOHA

Doggenhoutstraat 20 - 2520 Ranst

BTW BE 0881.048.327

Kantoorrekening: BE 65 6300 6795 2296

Derdenrekening: BE 05 6300 6522 4475

BIC: BBRU BE BB

Facebook
Facebook