+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

Inning facturen zonder kosten!

 

Voor de inning van facturen trachten wij zo te werken dat u na het doorlopen van de procedure steeds het verschuldigde factuurbedrag ontvangt. De door u gemaakte kosten recupereren we via de schuldenaar via uw algemene factuurvoorwaarden.

Betwiste facturen innen we via dagvaarding voor de rechtbank.

Onbetwiste facturen B2B innen we snel en efficiënt via de gerechtsdeurwaarder, zonder tussenkomst van de rechtbank. Sinds 2 juli 2016 kan u uw factuur B2B immers snel en efficiënt innen zonder da u naar de rechtbank hoeft te gaan. U kan uw factuur aan ons bezorgen, waarna wij uw factuur controleren en overmaken aan de gerechtsdeurwaarder die een aanmaning zal betekenen aan uw klant.

 

 Opstelling algemene voorwaarden

Aarzel niet op ons beroep te doen om uw algemene voorwaarden op facturen, offertes en eventueel briefpapier te laten opstellen!

Boonen-Van Craen Advocaten CVOHA

Doggenhoutstraat 20 - 2520 Ranst

BTW BE 0881.048.327

Kantoorrekening: BE 65 6300 6795 2296

Derdenrekening: BE 05 6300 6522 4475

BIC: BBRU BE BB

Facebook
Facebook