+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht is het onderdeel van het recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en de persoon in het algemeen. Het omvat dan ook uiteenlopende onderwerpen zoals echtscheiding, adoptie, afstamming, samenwonen, huwelijk, alimentatie, omgangsregeling, naam, ouderlijk gezag, bewind en voogdij.

Familiaal vermogensrecht

Het familiaal vermogensrecht bevat de regels over huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten. Verder regelt het wat er met uw vermogen gebeurt als u en uw partner uit elkaar gaan. Tot slot omvat het regels over schenkingen, erfenissen en testamenten.

 

Hieronder vindt u de diverse items waarmee ons kantoor u kan bijstaan.

 

 

Ons kantoor zal in eerste instantie altijd trachten tot een minnelijke regeling met de tegenpartij te komen. Dit kan op verschillende wijzen, zoals minnelijke onderhandelingen of inleiding van geschillen bij de Kamer Minnelijke Schikking bij de Familierechtbank. Ook georganiseerde bemiddeling is mogelijk.

Ingeval een minnelijke regeling niet mogelijk is, staan wij u uiteraard graag bij voor de rechtbank.

 • Afstamming (vaderschap, erkenning en betwisting)
 • Voorlopige maatregelen bij relationele breuk en echtscheiding
 • Einde samenlevingscontract
 • Overeenkomst echtscheiding door onderlinge toestemming
 • Procedure echtscheiding
 • Ouderschapsregelingen en onderhoudsgeld
 • Persoonlijk onderhoudsgeld
 • Uitonverdeeldheidtreding
 • Vereffening en verdeling van de huwgemeenschap
 • Erfrecht
 • Vereffening en verdeling bij nalatenschap

Boonen-Van Craen Advocaten CVOHA

Doggenhoutstraat 20 – 2520 Ranst

BTW BE 0881.048.327

Kantoorrekening: BE 65 6300 6795 2296

Derdenrekening: BE 05 6300 6522 4475

BIC: BBRU BE BB

Legal

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Facebook
Facebook