Met het KB van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, ยง1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan (BS 2 mei 2019) bepaalt de Koning welke...

Lees meer