+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

Velen onder ons voelen de impact van het coronavirus op het dagelijkse leven. Plots worden wij allemaal geconfronteerd met problemen waarvan we soms niet eens wisten dat deze ooit een probleem zouden vormen.

Wij vinden het belangrijk om duidelijk te maken dat wij, ook in tijden van crisis, er voor u willen zijn!

Om een beetje van de ongerustheid te kunnen wegnemen, beantwoorden wij graag de meest gestelde vragen voor u en trachten wij u een oplossing aan te bieden.

Wij krijgen frequent volgende vragen doorgestuurd van ongeruste mensen:

 

  1. Ik ben technisch werkloos, moet ik de huur nog betalen? Ik heb de huur opgezegd maar kan nu niet verhuizen, wat nu?

 

Indien u een huurovereenkomst als huurder heeft afgesloten bent u, ook in deze moeilijke tijden, nog steeds gehouden uw verplichtingen na te komen. Indien u geconfronteerd wordt met een terugval in uw financiële situatie (u bent technisch werkloos, u heeft minder klanten,…) doet u er in eerste instantie goed aan zo snel mogelijk uw verhuurder te verwittigen. Dit geldt ook wanneer u zich als huurder bijvoorbeeld in de opzegperiode bevindt en alsnog niet tijdig kan verhuizen.

Het is immers steeds mogelijk dat huurder en verhuurder in wederzijds overleg een (tijdelijke) aanpassing voorzien aan de huurovereenkomst. U zou bijvoorbeeld kunnen overeenkomen dat de huur tijdelijk wordt verlaagd of dat deze later dan voorzien wordt betaald. Of dat u een maand langer in de woning blijft zonder echter een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan.

Let wel, indien u geen akkoord kan bereiken, kan u enkel uw verplichtingen aangepast zien indien u overmacht kan aantonen. Dit wordt door de rechtspraak echter steeds zeer strikt en beperkt geïnterpreteerd. Het is dan ook risicovol om er zomaar vanuit te gaan dat u zich in een overmachtssituatie bevindt. De tijd zal uitwijzen of de corona-crisis zal worden aanvaard als een overmachtssituatie.  

 

  1. Ik raak in financiële problemen en kan deze zelf niet oplossen, welke opties heb ik?

 

Indien het coronavirus onverhoopt een grotere financiële impact heeft dan u oorspronkelijk had gedacht, is het belangrijk om te weten dat u er niet alleen voor staat.

Voor bedrijven en zelfstandigen werden er reeds steunmaatregelen bepaald. Eventueel zou u ook kunnen overwegen om bescherming aan te vragen tegen uw schuldeisers. Dit geeft u de tijd orde op zaken te stellen en wat financiële ademruimte te creëren.

Als particulier kan u ook overwegen een uitstel van betaling te vragen van uw hypothecaire lening. U neemt hiervoor best zo spoedig mogelijk contact op met uw kredietverstrekker. U zal worden gevraagd om een aantal gegevens en documenten te bezorgen. Indien uw netto gezinsinkomen lager ligt dan 1.700,00 EUR (dit is de optelsom van uw inkomen/uitkering, andere inkomsten en alimentatie) zal u tijdelijk ook geen interesten dienen te betalen. Deze maatregel kan in principe worden toegestaan tot 31/10/2020. Nadien start u dus opnieuw met uw maandelijkse afbetaling.

Indien u als particulier echter met een grote en langdurige schuldenberg wordt geconfronteerd, kan u overwegen om een procedure collectieve schuldenregeling aan te vragen. Vaak zijn de mensen, die het al niet breed hadden, de grootste slachtoffers van dergelijke moeilijke tijden. Indien u door het bos de bomen niet meer ziet, doet u er goed aan met ons een afspraak te maken zodat wij u verder de nodige uitleg kunnen geven. Indien u beslist om een procedure collectieve schuldenregeling aan te vragen en u voldoet aan de voorwaarden, wordt er een schuldbemiddelaar door de rechtbank aangesteld. Deze zal, in samenspraak met u, een afbetalingsplan voorzien zodat u toch een menswaardig leven kan leiden en u beschermd bent tegen uw schuldeisers. Nadien kan u met een propere lei aan uw leven (her)beginnen.

 

  1. Moet ik de verblijfsregeling voor de kinderen nog naleven?

 

Het antwoord op deze vraag is simpel: JA!

Wij hebben reeds verscheidene ongeruste cliënten gesproken die met dit probleem geconfronteerd worden. Een verblijfsregeling voor uw kinderen, vastgesteld bij vonnis, gehomologeerde ouderschapsovereenkomst en/of EOT-overeenkomst, dient steeds te worden nageleefd. Het coronavirus vormt hierop geen uitzondering.

Er is echter niets dat u als ouders belet om toch afwijkende afspraken te voorzien. Stel u of uw ex-partner is ziek of werkt in de zorg. U kan dan zonder problemen afspreken dat de kinderen op een later tijdstip terugkeren dan het tijdstip dat oorspronkelijk voorzien werd. Belangrijk is wel dat dit dus steeds in onderling overleg wordt geregeld.

Indien u als ouder wordt geconfronteerd met een ex-partner die van deze situatie onterecht misbruik maakt, weet dat de familierechtbank nog steeds bereikbaar is voor deze dringende gevallen. U kan op elk moment opnieuw de familierechtbank aanspreken en vragen dat de verblijfsregeling, indien nodig met toepassing van een dwangsom, wordt nageleefd. Wij staan u hierin graag bij!

 

Please follow and like us:
Facebook
Facebook