+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

Daders van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen kunnen voortaan altijd vervolgd worden. De strafvordering verjaart niet meer.‚ÄČ Het opstarten van een rechtszaak tegen de daders is dus altijd mogelijk, ook nog tientallen jaren later.

Onder meer voor voyeurisme, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, online grooming, organisatie en exploitatie van prostitutie, kinderpornografie, genitale verminking en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting verjaart de strafvordering niet meer. Wel op voorwaarde dat het slachtoffer of de slachtoffers minderjarig zijn op het ogenblik van de feiten.

Momenteel gold er in de meeste gevallen een verjaringstermijn van 15 jaar, termijn die begon te lopen vanaf de meerderjarigheid van het slachtoffers.

Voor seksuele misdrijven op meerderjarigen verandert er niets. De huidige verjaringstermijnen blijven gelden.

De wet van 14 november 2019 en de reparatiewet van 5 december 2019 zijn in werking getreden op 30 december 2019.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook