+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

Rechters hebben de mogelijkheid om gedurende één tot drie jaar of zelfs levenslang een alcoholslot op te leggen aan bestuurders die betrapt werden met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille, aan bestuurders in staat van dronkenschap of in staat van herhaling (artikel 37/1 wegverkeerswet en koninklijke besluiten van 26 november 2010).

Voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2018 is de rechter zelfs verplicht om een alcoholslot op te leggen aan de volgende personen:

  • bestuurders met een alcoholintoxicatie van minstens 1,8 promille, tenzij de rechter verkiest om geen alcoholslot op te leggen en dat ook uitdrukkelijk motiveert;
  • zware recidivisten met tweemaal minstens 1,2 promille binnen de drie jaar.

Rechters kunnen beslissen dat bepaalde voertuigcategorieën niet met een alcoholslot moeten worden uitgerust, behalve die voertuigcategorie waarmee de verkeersovertreding werd begaan.

Als er sprake is van alcoholverslaving, is die persoon niet meer rijgeschikt en kan de rechter geen alcoholslot opleggen maar wel een verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid. De vervallenverklaarde persoon kan in dat geval na minstens zes maanden om een herziening vragen.

Indien de rechter een alcoholslot oplegt, moet de bestuurder bij een erkend dienstencentrum een alcoholslot laten installeren in elk voertuig dat hij wenst te besturen (tenzij de rechter een bepaalde voertuigcategorie heeft uitgesloten). Indien een auto is uitgerust met een alcoholslot, kan de bestuurder zijn auto pas starten mits hij een blaastest aflegt met een alcoholconcentratie van minder dan 0,09 mg/l uitgeademde alveolaire lucht (of van minder dan 0,2 promille alcohol in het bloed). Bovendien moet hij een omkaderingsprogramma volgen bij een erkende omkaderingsinstelling en strikte voorwaarden naleven.

Please follow and like us:
Facebook
Facebook