BOONEN-VAN CRAEN ADVOCATEN

UW ZAAK, ONZE INZET!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBO-register: gedogen tot 31.12

e eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen. De minister van Financiën besliste...

Uitstel UBO (gedoogbeleid)

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen. De minister van Financiën besliste...

Nieuwe regels bijzondere kosten kinderen

Met het KB van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan (BS 2 mei 2019) bepaalt de Koning welke onderhoudskosten voor kinderen buitengewone...

Nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

Vanaf 1 mei 2019 vervalt de oude vzw-wet van 1921. Vanaf dan geldt het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Het grootste deel van de wet gaat over vennootschappen maar ook voor vzw's zijn er diverse wijzigingen....

Boonen-Van Craen Advocaten CVOHA

Doggenhoutstraat 20 - 2520 Ranst

BTW BE 0881.048.327

Kantoorrekening: BE 65 6300 6795 2296

Derdenrekening: BE 05 6300 6522 4475

BIC: BBRU BE BB

Legal

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring