+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

De herfstvakantie verlengd: wat nu?

De herfstvakantie is verlengd tot 15 november. In vele overeenkomsten en vonnissen is voorzien dat de kinderen in de herfstvakantie bij de ene of de andere ouder verblijven (hetzij in de pare of onpare jaren). Theoretisch zou u kunnen eisen dat de kinderen als de...

Uw AV van de vzw uitstellen omwille van de Corona-crisis

Heel wat algemene vergaderingen moesten noodgedwongen uitgesteld worden door het coronavirus. Het Koninklijk besluit nr. 4  van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de...

Familiale en andere problemen in Coronacrisis

Velen onder ons voelen de impact van het coronavirus op het dagelijkse leven. Plots worden wij allemaal geconfronteerd met problemen waarvan we soms niet eens wisten dat deze ooit een probleem zouden vormen. Wij vinden het belangrijk om duidelijk te maken dat wij, ook...

Ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen verjaren niet meer

Daders van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen kunnen voortaan altijd vervolgd worden. De strafvordering verjaart niet meer.  Het opstarten van een rechtszaak tegen de daders is dus altijd mogelijk, ook nog tientallen jaren later. Onder meer voor voyeurisme,...

Nieuwe grenzen voor loonbeslag in 2020

Wanneer een schuldeiser geen betaling ontvangt van zijn schuldenaar, kan hij zich rechtstreeks wenden tot de werkgever of de uitbetalingsinstelling om via het loon de betaling te verkrijgen. Om de werknemer te beschermen, mag echter niet het volledig loon naar de...

Voorwaarden voor vaderschapsuitkering liggen vast

Sinds 1 mei 2019 kunnen zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten die vader worden vaderschaps- of geboorteverlof (bij een meeouder) opnemen. Gedurende die periode hebben ze recht op een uitkering. Als ze tenminste aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die zijn nu...

Let op voor het alcoholslot!

Rechters hebben de mogelijkheid om gedurende één tot drie jaar of zelfs levenslang een alcoholslot op te leggen aan bestuurders die betrapt werden met een alcoholconcentratie van meer dan 0,8 promille, aan bestuurders in staat van dronkenschap of in staat van...

Bepaalde nieuwe spelregels vennootschappen al van toepassing vanaf 1 januari 2020!

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ( WVV) in werking. Bedoeling is België aantrekkelijker te maken voor al wie wil ondernemen. De wetgever bracht het aantal mogelijke vennootschapsvormen terug tot vier, namelijk de besloten...

UBO-register: gedogen tot 31.12

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen. De minister van Financiën besliste...

Uitstel UBO (gedoogbeleid)

De eindtermijn voor het invullen van het UBO-register tot 30 september komt in zicht. Er komt geen bijkomend uitstel maar de administratie zal tot 31 december 2019 een gedoogbeleid voeren en in die periode geen sancties opleggen. De minister van Financiën besliste...

 

 

BOONEN-VAN CRAEN ADVOCATEN

UW ZAAK, ONZE INZET!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boonen-Van Craen Advocaten CVOHA

Doggenhoutstraat 20 - 2520 Ranst

BTW BE 0881.048.327

Kantoorrekening: BE 65 6300 6795 2296

Derdenrekening: BE 05 6300 6522 4475

BIC: BBRU BE BB

Facebook
Facebook