+ 0032 (0)3 353 99 77 adv@b-vc.be

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

De in de praktijk belangrijke regeling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid vindt u terug in het burgerlijk wetboek (art. 1382-1386). Mensen zijn niet enkel aansprakelijk voor hun eigen daad of nalatigheid maar ook voor de schade die u lijdt door zaken waarvoor men instaat of dieren die men onder zijn hoede heeft.

U hebt het recht om de veroorzaakte schade terug te vorderen van de aansprakelijke en/of van zijn verzekeraar.

U moet daarbij het bewijs leveren van de schade en het oorzakelijke verband.

Bij schade van een zekere omvang kan een tegensprekelijke expertise deel uitmaken van de schaderegelingsprocedure.

Wanneer de aansprakelijke persoon verzekerd is en zijn aansprakelijkheid bewezen wordt geacht, betaalt de verzekeraar een schadevergoeding uit. De verzekeringspolis voorziet meestal wel in een vrijstelling of franchise. Dit bedrag moet u rechtstreeks vorderen van de aansprakelijke zelf.

Ons kantoor kan u bijstaan om uw schade te verhalen als u schade hebt geleden. Ook hier geldt vaak dat u beroep kan doen op een rechtsbijstandsverzekeraar zodat onze kosten en erelonen ten laste kunnen worden genomen door uw rechtstbijstandsverzekeraar.

Hieronder vindt u de diverse items waarmee ons kantoor u kan bijstaan.

 

 

Ons kantoor zal in eerste instantie altijd trachten tot een minnelijke regeling met de tegenpartij of zijn of haar verzekeraar te komen. 

Ingeval een minnelijke regeling niet mogelijk is, staan wij u uiteraard graag bij voor de rechtbank en bij eventuele expertises om de oorzaak van de schade te bepalen of de schade te begroten.

  • Aansprakelijkheid voor eigen daad ((verkeers)ongevallen, schade door nalatigheid…)
  • Aansprakelijkheid voor kinderen
  • Aansprakelijkheid voor zaken
  • Aansprakelijkheid voor dieren
  • Arbeidsongevallen

Boonen-Van Craen Advocaten CVOHA

Doggenhoutstraat 20 - 2520 Ranst

BTW BE 0881.048.327

Kantoorrekening: BE 65 6300 6795 2296

Derdenrekening: BE 05 6300 6522 4475

BIC: BBRU BE BB

Facebook
Facebook